Archiwum autora: Mariusz Stelmaszczyk

Czy Europejski Nakaz Aresztowania może zostać wydany za obcokrajowcem, który dopuścił się popełnienia przestępstwa narkotykowego w Polsce?

W artykule Czy polska ustawa karna będzie miała zastosowanie do osoby, która nie jest obywatelem Polski, ale dopuściła się popełnienia na jej terenie przestępstwa narkotykowego? została dokonana analiza problemu możliwości poniesienia odpowiedzialności karnej przez cudzoziemca, który dopuścił się popełnienia przestępstwa … Czytaj dalej

Opublikowano artykuły | Otagowano , , , | 1 komentarz

Jak wygląda procedura ekstradycyjna na podstawie wydanego Europejskiego Nakazu Aresztowania w związku z popełnieniem przestępstwa narkotykowego?

W poprzednich artykułach została bardzo szczegółowo opisana instytucja Europejskiego Nakazu Aresztowania. W niniejszym artykule zostanie przestawiona analiza procedury ekstradycyjnej, do której dojdzie w przypadku zatrzymania osoby poszukiwanej na wskutek wydanego za nią Europejskiego Nakazu Aresztowania. Jak wynika z przepisów prawa, … Czytaj dalej

Opublikowano artykuły | 1 komentarz

Jakie warunki muszą zostać spełnione, by został wydany Europejski Nakaz Aresztowania za osobą podejrzaną o popełnienie przestępstwa posiadania narkotyków?

W obecnych czasach, kiedy to integracja europejska z każdym rokiem posuwa się naprzód, zauważa się, iż coraz łatwiej, a co za tym idzie, coraz częściej, możliwym jest dla obywateli Unii Europejskiej podróżowanie i zmienienie miejsca zamieszkania w obrębie UE. Wynika … Czytaj dalej

Opublikowano artykuły | 1 komentarz

Za kim może zostać wydany Europejski Nakaz Aresztowania w przypadku popełnienia przestępstw narkotykowych?

Instytucja Europejskiego Nakazu Aresztowania, która została wprowadzona przez przepisy Unii Europejskiej, celem uproszczenia przepisów prawnych zmierzających do efektywniejszego poszukiwania sprawców jest materią bardzo szeroką. W poprzednich artykułach została dokonana analiza, w jakich wypadkach Europejski Nakaz Aresztowania może zostać wydany i … Czytaj dalej

Opublikowano artykuły | 1 komentarz

Jaki organ wydaje Europejski Nakaz Aresztowania za osobą poszukiwaną za przestępstwo posiadania narkotyków na etapie postępowania sądowego i wykonawczego?

W poprzednim artykule została dokonana analiza problematyki wydania Europejskiego Nakazu Aresztowania za osobą poszukiwaną za sprawstwo posiadania narkotyków na etapie postępowania przygotowawczego. Zainteresowanych zachęcam do zapoznania się z artykułem: Jaki organ wydaje Europejski Nakaz Aresztowania za osobą poszukiwaną za sprawstwo … Czytaj dalej

Opublikowano artykuły | 1 komentarz

Jaki organ wydaje Europejski Nakaz Aresztowania za osobą poszukiwaną za przestępstwo posiadania narkotyków na etapie postępowania przygotowawczego?

W poprzednich artykułach została dokonana charakterystyka Europejskiego Nakazu Aresztowania, który może zostać wydany za osobą poszukiwaną za sprawstwo posiadania narkotyków. W poprzednich artykułach została również dokonana analiza problematyki sytuacji, w jakich ten nakaz może zostać wydany. Osoby zainteresowane tą tematyką … Czytaj dalej

Opublikowano artykuły | 1 komentarz

Czym jest Europejski Nakaz Aresztowania wydawany w sprawach o posiadanie narkotyków?

Na wstępie należy zauważyć, iż Europejski Nakaz Aresztowania jest wynikiem europejskiej integracji, która nastąpiła wraz z rozwojem Unii Europejskiej i ma na celu służyć budowie wspólnego dla UE obszaru wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości. Do czasu wprowadzenia przepisów dotyczących europejskiego nakazu … Czytaj dalej

Opublikowano artykuły | 1 komentarz

Czy dla penalizacji posiadania środka odurzającego lub substancji psychotropowej ma znaczenie cel posiadania owego środka odurzającego lub substancji psychotropowej?

POSTANOWIENIE Z DNIA 28 PAŹDZIERNIKA 2009 R. I KZP 22/09 Na podstawie art. 62 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziała- niu narkomanii (Dz. U. Nr 179, poz. 1485 ze zm.) karalny jest każdy wypa- dek posiadania środka … Czytaj dalej

Opublikowano Poniżej będziemy zamieszczać najnowsze orzecznictwo sądów dotyczące przestępstwa posiadania narkotyków. | Skomentuj

Na czym polega przestępstwo wewnątrzwspólnotowej dostawy narkotyków?

Przestępstwo wewnątrzwspólnotowej dostawy środków odurzających zostało uregulowane w art. 55 Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Zgodnie z art. 55 §1 Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii sprzeczne z ustawą jest: wewnątrzwspólnotowa dostawa wewnątrzwspólnotowe nabycie, przywóz środków odurzających, wywóz środków odurzających, przewóz środków odurzających … Czytaj dalej

Opublikowano artykuły | 2 komentarzy

Na czym polega przestępstwo wewnątrzwspólnotowego nabycia narkotyków?

Przestępstwo wewnątrzwspólnotowego nabycia środków odurzających zostało uregulowane w art. 55 Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. W tym artykule przybliżę Ci na czym polega przestępstwo wewnątrzwspólnotowego nabycia środków odurzających. Pozostałe podpunkty zostały omówione w odrębnych artykułach. Zgodnie z art. 55 §1 Ustawy … Czytaj dalej

Opublikowano artykuły | Skomentuj