Archiwum autora: Mariusz Stelmaszczyk

Jaki organ wydaje Europejski Nakaz Aresztowania za osobą poszukiwaną za przestępstwo posiadania narkotyków na etapie postępowania przygotowawczego?

W poprzednich artykułach została dokonana charakterystyka Europejskiego Nakazu Aresztowania, który może zostać wydany za osobą poszukiwaną za sprawstwo posiadania narkotyków. W poprzednich artykułach została również dokonana analiza problematyki sytuacji, w jakich ten nakaz może zostać wydany. Osoby zainteresowane tą tematyką … Czytaj dalej

Opublikowano artykuły | 1 komentarz

Czym jest Europejski Nakaz Aresztowania wydawany w sprawach o posiadanie narkotyków?

Na wstępie należy zauważyć, iż Europejski Nakaz Aresztowania jest wynikiem europejskiej integracji, która nastąpiła wraz z rozwojem Unii Europejskiej i ma na celu służyć budowie wspólnego dla UE obszaru wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości. Do czasu wprowadzenia przepisów dotyczących europejskiego nakazu … Czytaj dalej

Opublikowano artykuły | 1 komentarz

Czy dla penalizacji posiadania środka odurzającego lub substancji psychotropowej ma znaczenie cel posiadania owego środka odurzającego lub substancji psychotropowej?

POSTANOWIENIE Z DNIA 28 PAŹDZIERNIKA 2009 R. I KZP 22/09 Na podstawie art. 62 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziała- niu narkomanii (Dz. U. Nr 179, poz. 1485 ze zm.) karalny jest każdy wypa- dek posiadania środka … Czytaj dalej

Opublikowano Poniżej będziemy zamieszczać najnowsze orzecznictwo sądów dotyczące przestępstwa posiadania narkotyków. | Skomentuj

Udział Policjanta przy rozmowie osoby zatrzymanej z adwokatem

Jeżeli zostałeś zatrzymany przez Policję pod zarzutem popełnienia przez Ciebie przestępstwa, masz prawo żądać kontaktu z adwokatem. Dozwolona jest każda forma kontaktu, także bezpośrednia rozmowa z obrońcą. W świetle art. 245 §1 k.p.k. osoba, która Cię zatrzymała – czyli najczęściej … Czytaj dalej

Opublikowano artykuły | 2 komentarzy

Sytuacje, w których Sąd może wydać wyrok skazujący za posiadanie narkotyków – komentarz do artykułu apl. adw. Michała Marciniaka

7 marca na niniejszym blogu ukazał się artykuł, napisany przez mojego kolegę – aplikanta adwokackiego Michała Marciniaka, na temat sytuacji, w których Sąd może wydać wyrok skazujący za posiadanie narkotyków. Michał Marciniak w swojej publikacji napisał „według najnowszego orzecznictwa Sądu Najwyższego … Czytaj dalej

Opublikowano artykuły | Skomentuj

Sytuacje, w których Sąd może wydać wyrok skazujący za posiadanie narkotyków

Posiadanie narkotyków jako przestępstwo opisane jest w art. 62 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Z mojego doświadczenia zawodowego wynika, że najczęściej za te przestępstwo skazywane są osoby, przy których znaleziono narkotyki lub te, które trzymały narkotyki w domu lub … Czytaj dalej

Opublikowano artykuły | Skomentuj

Dozór elektroniczny za posiadanie narkotyków

Wiele spraw karnych o posiadanie nawet niedużej ilości narkotyków, rzędu kilku gram marihuany, kończy się wyrokami skazującymi na karę pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania. Zazwyczaj osoby zatrzymane przez Policję za posiadanie 2-10 gram marihuany w trakcie przesłuchania na … Czytaj dalej

Opublikowano artykuły | 6 komentarzy

Co grozi za sprzedaż nasion konopi indyjskich?

Posiadanie nasion konopi indyjskich, a także sprzedaż nasion konopi indyjskich nie stanowi przestępstwa. Nasiona konopi indyjskich nie są narkotykiem w rozumieniu Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Nie zostały wymienione wśród substancji psychotropowych, środków odurzających, ani nawet prekursorów w załącznikach do Ustawy o przeciwdziałaniu … Czytaj dalej

Opublikowano artykuły | 13 komentarzy

Dlaczego Piotr Sz został skazany za handel nasionami konopi?

W dniu 1 marca 2012 media podały sensacyjną wiadomość, że Piotr Sz. został skazany przez Sąd Okręgowy w Opolu za handel nasionami konopi indyjskich. Sąd wymierzył Piotrowi Sz. karę 2 lat pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na 5 … Czytaj dalej

Opublikowano artykuły | 7 komentarzy

Co Ci grozi za uprawę konopi?

Zgodnie z art.63ust.1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii uprawa konopi innych niż włókniste, podobnie jak krzewu koki i maku jest przestępstwem zagrożonym kara pozbawienia wolności do lat 3. Jak widzisz zagrożenie karą za uprawę konopi jest takie samo jak za posiadanie … Czytaj dalej

Opublikowano artykuły | 132 komentarzy