Archiwum kategorii: artykuły

Umorzenie postępowania karnego w przypadku ujawnienia nieznacznej ilości narkotyku w orzecznictwie sądów powszechnych

W artykule zatytułowanym Czy możliwe jest umorzenie postępowania karnego w przypadku posiadania niewielkiej ilości narkotyku? została podjęta analiza możliwości umorzenia postępowania karnego prowadzonego przeciwko osobie, która posiadała nieznaczną ilość narkotyku z zastosowaniem art. 62 a ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. W … Czytaj dalej

Opublikowano artykuły | Otagowano , , | Skomentuj

Czy możliwe jest umorzenie postępowania karnego w przypadku posiadania niewielkiej ilości środka odurzającego?

Podczas udzielania odpowiedzi na Wasze posty, często można napotkać pytania, czy istnieje przypadek, w którym osoba, posiadająca środki odurzające, może nie ponosić odpowiedzialności karnej za przestępstwo posiadania narkotyków. Należy wziąć pod uwagę możliwość, iż mimo że osoba zatrzymana posiadała niewielką … Czytaj dalej

Opublikowano artykuły | Otagowano , , , | 2 komentarzy

Pojęcie nieznacznej ilości środka odurzającego w orzecznictwie sądów powszechnych

W artykule zatytułowanym umorzenie postępowania karnego za posiadanie narkotyków ze względu na znikomą społeczną szkodliwość czynu zastanawialiśmy się, jaka ilość posiadanego narkotyku jest uznawana za ilość nieznaczną. We wskazanym artykule zostało jednak wskazane, iż niestety ani ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii … Czytaj dalej

Opublikowano artykuły | Otagowano , , , | Skomentuj

Czy można złożyć zażalenie na postanowienie sądu oddalające wniosek o uchylenie lub zmianę tymczasowego aresztowania w sprawach o przestępstwa narkotykowe?

W artykule zatytułowanym Czy możliwe jest wnioskowanie o uchylenie tymczasowego aresztowania w sprawach o przestępstwa narkotykowe? zastanawialiśmy się nad możliwością wnioskowania przez podejrzanego w sprawie o przestępstwa narkotykowe o uchylenie tymczasowego aresztowania w sprawach o przestępstwa związane ze środkami odurzającymi. … Czytaj dalej

Opublikowano artykuły | Otagowano , | Skomentuj

Czy możliwe jest złożenie wniosku o zmianę bądź uchylenie tymczasowego aresztowania w sprawach o przestępstwa narkotykowe?

Celem niniejszego artykułu jest odpowiedź na pytanie, czy w przypadku kiedy Sąd wydał wobec Ciebie postanowienie o zastosowaniu tymczasowego aresztowania w sprawie o przestępstwa, związane ze środkami odurzającymi, możliwe jest ubieganie się o zmianę zastosowanego wobec Ciebie środka zapobiegawczego w … Czytaj dalej

Opublikowano artykuły | Otagowano , | Skomentuj

Czy Sąd może uchylić nałożoną na świadka karę pieniężną w związku z jego niestawiennictwem się na rozprawę w sprawie o przestępstwo narkotykowe?

W artykule zatytułowanym Kiedy na świadka w sprawie karnej może zostać nałożona kara pieniężna za jego niestawiennictwo się w sądzie? została dokonana problematyki nakładania przez sąd na świadka kary pieniężnej w związku z jego nieusprawiedliwionym niestawiennictwem na termin rozprawy karnej w sprawie … Czytaj dalej

Opublikowano artykuły | Otagowano , , | 1 komentarz

Kiedy świadek może zostać doprowadzony na rozprawę w sprawie karnej?

W artykule zatytułowanym Kiedy na świadka w sprawie karnej może zostać nałożona kara pieniężna za jego niestawiennictwo się w sądzie? zastanawialiśmy się czy świadek ma obowiązek stawić się w sądzie, jeśli został wezwany do złożenia zeznań w sprawie o przestępstwo … Czytaj dalej

Opublikowano artykuły | Otagowano , , | 1 komentarz

Kiedy na świadka w sprawie karnej może zostać nałożona kara pieniężna za jego niestawiennictwo się w sądzie?

Przestępstwa narkotykowe charakteryzują się tym, że świadkami ich popełnienia może być duża liczba osób. Przy poważniejszych zarzutach, np. sprzedaży przez oskarżonego większej ilości środków odurzających, oprócz udowodnienia sprzedaży zarzucanej mu ilości, prokuratura, która prowadzi daną sprawę dysponuje również dowodami z … Czytaj dalej

Opublikowano artykuły | Otagowano , , , , | 3 komentarzy

Co grozi obywatelowi polskiemu za popełnienie przestępstwa narkotykowego za granicą?

We wcześniejszym artykule: Czy polska ustawa karna będzie miała zastosowanie do osoby, która nie jest obywatelem Polski, ale dopuściła się popełnienia na terenie Polski przestępstwa narkotykowego?, zastanawialiśmy się nad odpowiedzialnością karną obcokrajowca, który dopuścił się popełnienia czynu niedozwolonego na terytorium … Czytaj dalej

Opublikowano artykuły | Otagowano , , , | 1 komentarz

Czy polska ustawa karna będzie miała zastosowanie do osoby, która nie jest obywatelem Polski, ale dopuściła się popełnienia na terenie Polski przestępstwa narkotykowego?

W związku z wejściem Polski do Unii Europejskiej, na terenie której obowiązuje zasada swobodnego przepływu osób, nie tylko Polacy, ale i obywatele wszystkich państw członkowskich coraz częściej korzystają z możliwości swobodnego przemieszczają się i osiedlają się w innych krajach UE. … Czytaj dalej

Opublikowano artykuły | Otagowano , , | 1 komentarz