Czy Europejski Nakaz Aresztowania może zostać wydany za obcokrajowcem, który dopuścił się popełnienia przestępstwa narkotykowego w Polsce?

W artykule Czy polska ustawa karna będzie miała zastosowanie do osoby, która nie jest obywatelem Polski, ale dopuściła się popełnienia na jej terenie przestępstwa narkotykowego? została dokonana analiza problemu możliwości poniesienia odpowiedzialności karnej przez cudzoziemca, który dopuścił się popełnienia przestępstwa narkotykowego w Polsce. Zainteresowanych zachęcam oczywiście do zapoznania się z treścią tego artykułu.

Należy jednak zauważyć, iż w sytuacji, kiedy organy ścigania powezmą informację o popełnieniu czynu zabronionego, np. o dopuszczeniu się przez obcokrajowa przemytu środków odurzających przez polską granicę, bardzo prawdopodobnym jest, iż sprawca ten nie będzie się znajdować już na terenie Polski. W związku z tym polskie organy ścigania będą zmuszone rozpocząć procedurę poszukiwania takiego sprawcy poza terenem Polski. Jednym z efektywniejszych instrumentów poszukiwania sprawców przestępstw ukrywających się na terenie Unii Europejskiej jest Europejski Nakaz Aresztowania.

Analiza Europejskiego Nakazu Aresztowania została dokonana we wcześniejszych artykułach. Celem przypomnienia można wskazać, iż Europejski Nakaz Aresztowania to instytucja, która została wprowadzona przez przepisy Unii Europejskiej, celem uproszczenia przepisów prawnych, zmierzających do szybszego i efektywniejszego poszukiwania sprawców przestępstw przebywających na terenie krajów członkowskich UE. Jednak co warte uwagi, terytorialny zakres stosowania europejskiego nakazu aresztowania, obejmuje jedynie terytorium państw członkowskich UE. Więcej na temat Europejskiego Nakazu Aresztowania można przeczytać w artykułach: Czym jest Europejski Nakaz Aresztowania wydawany w sprawach o posiadanie narkotyków? 

Jak pokazuje jednak praktyka, częstym problemem obcokrajowców jest niewiedza co do faktu, czy polski organ sądowy władny jest do wydania za nim Europejskiego Nakazu Aresztowania.

Należy jednak zauważyć, iż możliwość wniesienia przez prokuratora wniosku o wydanie europejskiego nakazu aresztowania odnosi się do każdej osoby. Wystąpienie o wydanie w tym trybie nie jest zatem limitowane wymogiem posiadania przez osobę ściganą obywatelstwa polskiego ani obywatelstwa któregokolwiek z państw członkowskich UE. Wynika to bezpośrednio z art. 5 k.k., który stanowi, iż: „Ustawę karną polską stosuje się do sprawcy, który popełnił czyn zabroniony na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej jak również na polskim statku wodnym lub powietrznym, chyba że umowa międzynarodowa, której Rzeczpospolita Polska jest stroną, stanowi inaczej”.

Należy jednak pamiętać, iż istnieje możliwość, że przeciwko zbiegłemu z Polski sprawcy przestępstwa, w związku z popełnionym przez niego czynem zabronionym, organ ścigania innego państwa wszczął już przeciwko niemu procedurę karną, zmierzającą do jego ukarania. Ma to o tyle istotne znaczenie, iż jednym z przejawów postępującej integracji państw członkowskich i „europeizacji” również prawa karnego, jest bowiem obowiązek respektowania zakazu sądzenia dwa razy o to samo (ne bis in idem) w przestrzeni prawnej na terenie całej UE. Wynika to bezpośrednio z art. 114 § 3 k.k., który wskazuje, ze prawomocne orzeczenie zapadłe za granicą stanowi przeszkodę do wszczęcia lub prowadzenia postępowania na terenie Polski, jeżeli:

 1. wyrok skazujący zapadły za granicą został przejęty do wykonania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak również wtedy, gdy orzeczenie zapadłe za granicą dotyczy przestępstwa, w związku z którym nastąpiło przekazanie ścigania lub wydanie sprawcy z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

  oraz

 2. do prawomocnych orzeczeń sądów lub innych organów państw obcych kończących postępowanie karne, jeżeli wynika to z wiążącej Rzeczpospolitą Polską umowy międzynarodowej.

Powyższe oznacza zatem, że jeśli osoba poszukiwana przez polskie organy została za ten sam czyn prawomocnie skazana w innym kraju członkowskim, Polska nie jest władna prowadzić drugiego postępowania karnego przeciwko temu sprawcy. W związku z tym, Europejski Nakaz Aresztowania za osobą uprzednio ukaraną za ten sam czyn, również nie może zostać wydany.

Podsumowując należy stwierdzić, iż w przypadku popełnienia na terenie Polski przestępstwa narkotykowego przez obcokrajowca, odpowiadać on będzie karnie na zasadach przewidzianych przez polskie ustawy karne. W związku z tym należy pamiętać iż w sytuacji ucieczki obcokrajowca z Polski przed prawomocnym zakończeniem się postępowania karnego, polski sąd okręgowy władnym będzie również do wydania za nim europejskiego nakazu aresztowania. Trzeba bowiem mieć na uwadze bowiem fakt, iż możliwość wniesienia przez prokuratora wniosku do sądu okręgowego o wydanie europejskiego nakazu aresztowania może zostać wydane co do każdej osoby, bez względu na jej obywatelstwo.

Podziel się na:
 • Facebook
 • Google Bookmarks
 • Blip
 • Blogger.com
 • Flaker
 • Gadu-Gadu Live
 • Google Buzz
 • RSS
 • StumbleUpon
 • Twitter
 • Wykop
 • Drukuj
 • Poleć
 • LinkedIn
Ten wpis został opublikowany w kategorii artykuły i oznaczony tagami , , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Jedna odpowiedź na „Czy Europejski Nakaz Aresztowania może zostać wydany za obcokrajowcem, który dopuścił się popełnienia przestępstwa narkotykowego w Polsce?

 1. Mariusz Stelmaszczyk pisze:

  Drodzy Czytelnicy
  Zachęcam Was do komentowania tego artykułu oraz zadawania pytań, jakie Wam się nasuną po jego przeczytaniu. Na wszystkie pytania postaram się odpowiedzieć.
  Jednocześnie zapewniam, że szanuję Waszą prywatność. Adres e-mail z jakiego wyślecie pytanie lub komentarz do artykułu nie zostanie wyświetlony.

  Pozdrawiam
  Adwokat Mariusz Stelmaszczyk

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *


3 × = 9

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>