Czy możliwe jest złożenie wniosku o zmianę bądź uchylenie tymczasowego aresztowania w sprawach o przestępstwa narkotykowe?

Celem niniejszego artykułu jest odpowiedź na pytanie, czy w przypadku kiedy Sąd wydał wobec Ciebie postanowienie o zastosowaniu tymczasowego aresztowania w sprawie o przestępstwa, związane ze środkami odurzającymi, możliwe jest ubieganie się o zmianę zastosowanego wobec Ciebie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania bądź jego uchylenie.

W poprzednich artykułach zamieszczanych na niniejszym blogu została dokonana analiza instytucja tymczasowego aresztowania w sprawach związanych ze środkami odurzającymi. Zainteresowanych zapraszam do zapoznania się np. z artykułem: Jak wygląda postępowanie w przedmiocie zastosowania tymczasowego aresztowania w sprawach o przestępstwa narkotykowe? W niniejszym blogu zastanowimy się, czy możliwym jest wnioskowanie przez osobą tymczasowo aresztowaną o uchylenie tego środka zabezpieczającego.

Rozważając możliwość wnioskowania o uchylenie tymczasowego aresztowania należy pamiętać o art. 257 § 1 k.p.k., który stanowi, iż zastosowanie tymczasowego aresztowania jest ostatecznością, dopuszczalną tylko wówczas, gdy łagodniejszy środek zapobiegawczy nie wystarczy dla zapewnienia prawidłowego toku śledztwa lub dochodzenia. Jak stanowi bowiem jego treść: „Tymczasowego aresztowania nie stosuje się, jeżeli wystarczający jest inny środek zapobiegawczy”.

Kolejnymi ważnymi przepisami są art. 254 § 1 k.p.k, który stanowi, iż: Oskarżony może składać w każdym czasie wniosek o uchylenie lub zmianę środka zapobiegawczego; w przedmiocie wniosku rozstrzyga, najpóźniej w ciągu 3 dni, prokurator, a po wniesieniu aktu oskarżenia do sądu – sąd, przed którym sprawa się toczy” oraz art. 253 § 1 k.p.k., który stanowi, iż: „Środek zapobiegawczy należy niezwłocznie uchylić lub zmienić, jeżeli ustaną przyczyny, wskutek których został on zastosowany, lub powstaną przyczyny uzasadniające jego uchylenie albo zmianę”.

Tymczasowe aresztowanie powinno zostać uchylone lub zmienione na łagodniejszy środek zapobiegawczy, jeżeli:

 1. ustały przyczyny jego zastosowania

  lub

 2. pojawiły się nowe, niepodnoszone dotąd okoliczności przemawiające za zwolnieniem aresztowanego.

Oskarżony, jak i jego obrońca, może w każdym czasie złożyć wniosek o uchylenie lub zmianę zastosowanego przez sąd tymczasowego aresztowania. Wniosek musi zawierać:

 1. określenie żądania – czy chce uchylenia środka zapobiegawczego czy może wnosi o zmianę na inny środek

  oraz

 2. uzasadnienie chęci zmiany lub uchylenia tymczasowego aresztowania.

Argumenty, jakie należy wskazać na poparcie wniosku o uchylenie tymczasowego aresztowania zależą od okoliczności konkretnej sprawy i przyczyn, dla których areszt został zastosowany. Oto kilka przykładów:

 1. ustała groźba zastraszania świadka bądź namawiania go przez podejrzanego do złożenia fałszywych zeznań, gdyż został on już przesłuchany,

 2. ustała groźba ucieczki i ukrycia się podejrzanego, gdyż zaproponował on poręczenie majątkowe jako gwarancję stawiennictwa na każde żądanie Sądu lub Prokuratora,

 3. ustała groźba ucieczki i ukrycia się podejrzanego, gdyż zaproponował on zamiast aresztu zakaz opuszczania kraju i przedstawił paszport do dyspozycji Prokuratora lub Sądu,

 4. ustała groźba ucieczki i ukrycia się podejrzanego, gdyż wskazał on adres, w którym będzie zamieszkiwał po zwolnieniu z aresztu,

 5. osoba najbliższa dla podejrzanego ciężko zachorowała i wymaga opieki ze strony podejrzanego,

 6. stan zdrowia podejrzanego w trakcie aresztu znacznie się pogorszył i wymaga pomocy lekarskiej, której nie może otrzymać w areszcie śledczym.

Powyższe to jedynie przykłady argumentów, jakie można użyć w uzasadnieniu wniosku o uchylenie tymczasowego aresztowania. Przy powołaniu się na którykolwiek z nich optymalne jest przedstawienie dokumentu lub wskazanie osoby na potwierdzenie podniesionej okoliczności.

Jak wskazuje art. 254 § 1 k.p.k., w przedmiocie wniosku rozstrzyga, najpóźniej w ciągu 3 dni, sąd w okręgu którego sprawa się toczy. Jest to jednak termin instrukcyjny, więc jego przekroczenie nie rodzi żadnych konsekwencji

Na postanowienie sądu w przedmiocie nieuwzględnienia wniosku oskarżonego przysługuje zażalenie. Jednak jak wskazuje 254 § 2 k.p.k. Na postanowienie w przedmiocie wniosku oskarżonemu zażalenie przysługuje tylko wtedy, gdy wniosek został złożony po upływie co najmniej 3 miesięcy od dnia wydania postanowienia w przedmiocie środka zapobiegawczego”. Oznacza to, że nie można złożyć zażalenia na postanowienie oddalające wniosek o zmianę lub uchylenie tymczasowego aresztowania, jeżeli od daty wydania postanowienia o jego zastosowaniu nie upłynęły 3 miesiące. Wówczas takie zażalenie jest traktowane jako niedopuszczalne i wydawane jest zarządzenie o odmowie przyjęcia tego środka odwoławczego.

Autorzy:

Adwokat Małgorzata Fil – Kancelaria Adwokacka przy ul. ks. bp. Władysława Bandurskiego 66 lok. 5 w Krakowie, tel. 508 149 706,

Adwokat Mariusz Stelmaszczyk – Kancelaria Adwokacka przy ul. Rymanowskiej 5 w Warszawie, tel. 697 053 659.

Podziel się na:
 • Facebook
 • Google Bookmarks
 • Blip
 • Blogger.com
 • Flaker
 • Gadu-Gadu Live
 • Google Buzz
 • RSS
 • StumbleUpon
 • Twitter
 • Wykop
 • Drukuj
 • Poleć
 • LinkedIn
Ten wpis został opublikowany w kategorii artykuły i oznaczony tagami , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *


8 − 2 =

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>