Jaki organ wydaje Europejski Nakaz Aresztowania za osobą poszukiwaną za przestępstwo posiadania narkotyków na etapie postępowania przygotowawczego?

W poprzednich artykułach została dokonana charakterystyka Europejskiego Nakazu Aresztowania, który może zostać wydany za osobą poszukiwaną za sprawstwo posiadania narkotyków. W poprzednich artykułach została również dokonana analiza problematyki sytuacji, w jakich ten nakaz może zostać wydany. Osoby zainteresowane tą tematyką zachęcam do zapoznania się z niniejszymi artykułami: Czym jest Europejski Nakaz Aresztowania wydawany w sprawach o posiadanie narkotyków? oraz W jakich sytuacjach może zostać wydany Europejski Nakaz Aresztowania za osobą poszukiwaną za sprawstwo posiadania narkotyków?

Niezwykle jednak ważnym zagadnieniem jest kwestia, jaki organ właściwy jest do wydania Europejskiego Nakazu Aresztowania. Rozważania na ten temat należy rozpocząć od wskazania art. 607 a k.p.k., który został dodany w efekcie implementacji przepisów Unii Europejskiej o możliwości wydania europejskiego nakazu aresztowania. Przepis ten stanowi, iż: „W razie podejrzenia, że osoba ścigana za przestępstwo podlegające jurysdykcji polskich sądów karnych może przebywać na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwy miejscowo sąd okręgowy, na wniosek prokuratora, a w postępowaniu sądowym i wykonawczym – z urzędu lub na wniosek właściwego sądu rejonowego, może wydać europejski nakaz aresztowania, zwany w niniejszym rozdziale „nakazem”.

Z powołanego powyżej przepisu wynika zatem, iż Europejski Nakaz Aresztowania może zostać wydany:

 1. na etapie postępowania przygotowawczego,

 2. na etapie postępowania sądowego,

 3. na etapie postępowania wykonawczego.

Jednak, by jeszcze pełniej zrozumieć cytowany powyżej przepis, traktujący o możliwości wydania Europejskiego Nakazu Aresztowania, należy wskazać, że termin „osoba ścigana„, którym posługuje się art. 607 a k.p.k., powinien być rozumiany szeroko, obejmując zarówno:

 1. podejrzanego,

 2. oskarżonego,

 3. skazanego w celu umożliwienia mu wykonania orzeczonej kary,

  jak i

 4. osobę, wobec której prawomocnie zastosowano środek zabezpieczający polegający na tymczasowym pozbawieniu wolności.

Powyższe oznacza zatem, iż Europejski Nakaz Aresztowania może zostać wydany na każdym etapie procesu karnego wobec sprawcy, któremu zostały przestawione zarzuty popełnienia czynu zabronionego. W niniejszym artykule zostanie przedstawiona charakterystyka właściwości sądu władnego do wydania Europejskiego Nakazu Aresztowania na etapie postępowania przygotowawczego. Zainteresowanych tematem, jaki organ jest władny do wydania ENA na etapie sądowym i wykonawczym, zachęcam do zapoznania się z artykułem: Jaki organ wydaje Europejski Nakaz Aresztowania za osobą poszukiwaną za sprawstwo posiadania narkotyków na etapie postępowania sądowego i wykonawczego?

Właściwość sądu na etapie postępowania przygotowawczego

Art. 607 a k.p.k. wskazuje, że organem właściwym do wydania europejskiego nakazu aresztowania na każdym etapie postępowania karnego jest sąd okręgowy (a nie np. sąd rejonowy czy apelacyjny). Na etapie postępowania przygotowawczego organem właściwym do złożenia wniosku o wydanie ENA do sądu okręgowego jest prokurator, który prowadzi daną sprawę.

W piśmiennictwie istnieje jednak rozbieżność poglądów co do tego, jakie reguły powinny wyznaczać właściwość miejscową sądu w wypadku, gdy potrzeba wystąpienia o wydanie ujawni się już na etapie postępowania przygotowawczego.

Większość autorów (tak np. Hofmański, Grzegorczyk, Górski) stoi na stanowisku, że chodzi tu o ten sąd okręgowy, w którego okręgu toczy się postępowanie przygotowawcze. Na takim również stanowisku stanął Sąd Apelacyjny w Katowicach, w postanowieniu z dnia 27 maja 2009 r. , w sprawie o sygn. akt II AKZ 343/09 oraz Sąd Apelacyjny w Łodzi w postanowieniu z dnia 20 lipca 2011 r., w sprawie o sygn. akt II AKZ 380/11.

Jednak odmienny pogląd wyraził inny komentator przepisów prawa, dr S. Steinborn, który uznał, że zastosowanie znajdują tu reguły określania właściwości miejscowej wskazane w art. 31 k.p.k. oraz art. 32 k.p.k., które stanowią, iż miejscowo właściwy do rozpoznania sprawy jest sąd, w którego okręgu popełniono przestępstwo lub też sąd, w którego okręgu znajduje się sąd rejonowy właściwy do rozpoznania tej sprawy. To stanowisko zostało uznane za słuszne przez innych komentatorów (np. prof. Nita-Światłowska), którzy podkreślają, że przepisy prawa karnego proceduralnego, a zwłaszcza art. 329 § 1 k.p.k., wskazują, że do dokonywania czynności sądowych w postępowaniu przygotowawczym właściwy jest sąd powołany do rozpoznania sprawy w I instancji.

Za taką interpretacją wyrażenia „właściwy miejscowo sąd okręgowy” użytego w komentowanym przepisie opowiedział się także Sąd Apelacyjny w Warszawie, stwierdzając że wskazany zwrot należy interpretować w sposób uwzględniający treść art. 31 § 1 k.p.k. (postanowienie Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 4 marca 2010 r., w sprawie o sygn. akt II AKz 138/10). Podkreślenia wymaga również fakt, że w postanowieniu z dnia 5 lutego 2014 r, w sprawie o sygn. akt II AKz 60/14 Sąd Apelacyjny w Katowicach odstąpił od wcześniej zajmowanego stanowiska i uznał, że sądem właściwym do wydania ENA będzie ten sąd okręgowy, w okręgu którego doszło do popełnienia przestępstwa.

W praktyce będzie to zatem oznaczać, iż sądem okręgowym właściwym do wydania europejskiego nakazu aresztowania na etapie postępowania przygotowawczego, będzie ten sąd okręgowy, w okręgu którego popełniono dane przestępstwo.

Podsumowując należy stwierdzić, iż Europejski Nakaz Aresztowania może zostać wydany na każdym etapie procesu karnego wobec sprawcy, któremu zostały przestawione zarzuty popełnienia czynu zabronionego. Jak wynika z art. 607a k.p.k., organem właściwym do wydania europejskiego nakazu aresztowania na każdym etapie postępowania karnego jest sąd okręgowy, w okręgu którego popełniono dane przestępstwo.

Podziel się na:
 • Facebook
 • Google Bookmarks
 • Blip
 • Blogger.com
 • Flaker
 • Gadu-Gadu Live
 • Google Buzz
 • RSS
 • StumbleUpon
 • Twitter
 • Wykop
 • Drukuj
 • Poleć
 • LinkedIn
Ten wpis został opublikowany w kategorii artykuły. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Jedna odpowiedź na „Jaki organ wydaje Europejski Nakaz Aresztowania za osobą poszukiwaną za przestępstwo posiadania narkotyków na etapie postępowania przygotowawczego?

 1. Mariusz Stelmaszczyk pisze:

  Drodzy Czytelnicy
  Zachęcam Was do komentowania tego artykułu oraz zadawania pytań, jakie Wam się nasuną po jego przeczytaniu. Na wszystkie pytania postaram się odpowiedzieć.
  Jednocześnie zapewniam, że szanuję Waszą prywatność. Adres e-mail z jakiego wyślecie pytanie lub komentarz do artykułu nie zostanie wyświetlony.

  Pozdrawiam
  Adwokat Mariusz Stelmaszczyk

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *


7 × = 7

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>