Jakie warunki muszą zostać spełnione, by został wydany Europejski Nakaz Aresztowania za osobą podejrzaną o popełnienie przestępstwa posiadania narkotyków?

W obecnych czasach, kiedy to integracja europejska z każdym rokiem posuwa się naprzód, zauważa się, iż coraz łatwiej, a co za tym idzie, coraz częściej, możliwym jest dla obywateli Unii Europejskiej podróżowanie i zmienienie miejsca zamieszkania w obrębie UE. Wynika to oczywiście z naczelnej zasady Unii Europejskiej, jaką jest zasada swobodnego przepływu osób w ramach UE. Powodów przemieszczenia się obywateli krajów UE jest oczywiście bardzo dużo, a najczęstszą przyczyną ich osiedlania się za granicą, jest chęć poprawy warunków ekonomicznych. Jednak należy zauważyć, iż nie tylko osoby, które poszukują pracy, decydują się na zmianę miejsce zamieszkania i osiedlenie się w innym kraju. Z krajów rodzimych próbuje bowiem coraz częściej wyjechać również ta część społeczeństwa, która ma problemy z prawem, próbując w ten sposób uniknąć poniesienia odpowiedzialności karnej za popełnione przez siebie czyny przestępcze.

W związku ze wzrostem poziomu przepływu osób między krajami członkowskimi Unii Europejskiej, organy UE zaczęły wprowadzać nie tylko rozwiązania prawne, służące do poprawy stanu gospodarki UE i ogólnego stanu życia jej mieszkańców, ale również zaczęły wprowadzać instytucje, zmierzające do zwiększenia poziomu bezpieczeństwa na terenie państw UE. W związku z tym, Unia Europejska, decyzją ramową 2002/584/WSiSW wprowadziła procedurę, mającą na celu uproszczenie dotychczasowego sposobu postępowania ekstradycyjnego. Dotychczasowy proces był długotrwały i skomplikowany. I tak, decyzją z dnia 13 czerwca 2002 roku, UE ustanowiła, iż wszelkie dotychczasowe procedury administracyjne i polityczne w sprawach ścigania sprawców przestępstw popełnionych na terenie jego z państw członkowskich, zostaną zastąpione przez jedną formę postępowania, zwaną Europejskim Nakazem Aresztowania. Więcej informacji ogólnych na temat czym jest Europejski Nakaz Aresztowania i kto jest władczy do jego wydania. można przeczytać w artykułach:

W niniejszym artykule zostanie objaśnione, jakie warunki muszą być spełnione, by sąd okręgowy właściwy dla sprawy mógł wydać Europejski Nakaz Aresztowania.

Rozważania na ten temat należy rozpocząć od tego, że o dopuszczalności wydania europejskiego nakazu aresztowania, stanowi podejrzenie, że osoba, która jest poszukiwana za popełnienie przestępstwa, w tym przestępstwa narkotykowego, może przebywać na terytorium innego państwa członkowskiego UE. Należy jednak zauważyć, iż państwo, które wydaje ENA nie musi posiadać wiedzy co do konkretnego miejsca pobytu takiej osoby. Jak wskazuje bowiem orzecznictwo sądów powszechnych, np. wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie, wydany dnia 19 listopada 2004 r. w sprawie o sygn. akt II AKz 577/04, wystąpienie o wydanie sprawcy przestępstwa w trybie europejskiego nakazu aresztowania jest dopuszczalne także wtedy, gdy niemożliwe jest skonkretyzowanie państwa członkowskiego UE, w którym aktualnie przebywa osoba ścigana. Oznacza to, iż jeśli polski organ ścigania poszukuje sprawcy przestępstwa, np. oskarżonego o handel znaczną ilością narkotyków, i jednocześnie nabierze podejrzeń, iż sprawca ten zbiegł do innego kraju Unii Europejskiej, będzie on władny do złożenia do odpowiedniego sądu okręgowego wniosku o wydanie ENA. Należy również mieć na uwadze fakt, iż organy ścigania nie muszą dysponować dokładną wiedzą, do którego państwa konkretnie sprawca zbiegł. W takich wypadkach wystarczy jedynie podejrzenie, iż sprawca przestępstwa narkotykowego przebywa na terenie z jednych państw członkowskich UE.

Co również istotne, organ ścigania danego państwa członkowskiego, gdy wnioskuje o wydanie za osobą poszukiwaną Europejskiego Nakazu Aresztowania, nie musi udowodnić, iż sprawca ten przebywa na terytorium państwa członkowskiego UE. Wystarcza jedynie, gdy prokurator, który wnioskuje o wydanie ENA uprawdopodobni, iż osoba poszukiwana w związku z popełnieniem przestępstwa, np. posiadania znacznej ilości narkotyków, zbiegła z Polski i ukryła się na terenie jednego z państw członkowskich.

To stanowisko, zyskuje dodatkowe uzasadnienie po nowelizacji kodeksu postępowania karnego i zmiany przepisu, który statuuje możliwość wydania Europejskiego Nakazu Aresztowania. W obecnej formie, art. 607 a k.p.k. posługuje się wyrażeniem: „osoba ścigana za przestępstwo może przebywać na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej” zastępując tym samym pierwotnie używane wyrażenie: „osoba ścigana za przestępstwo przebywa na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej”.

W praktyce oznacza to, że prokurator, który wnioskuje do sądu okręgowego o wydanie Europejskiego Nakazu Aresztowania, nie musi przedstawiać dowodów świadczących o tym, że osoba poszukiwana na pewno znajduje się w innym kraju Unii Europejskiej. W przypadku zatem, gdy podejrzany o popełnienie przestępstwa narkotykowego przez dłuższy czas pozostaje nieuchwytny dla organów ścigania, np. nie ma on miejsca stałego pobytu na terenie Polski, może być to powód wystarczający do wydania przez właściwy sąd okręgowy Europejskiego Nakazu Aresztowania.

Podsumowując należy stwierdzić, iż warunkiem, od spełnienia którego zależy dopuszczalność wydania europejskiego nakazu aresztowania, to podejrzenie, że osoba, która jest poszukiwana za popełnienie przestępstwa, w tym przestępstwa narkotykowego, może przebywać na terytorium państwa członkowskiego UE. Należy jednak zauważyć, iż państwo, które wydaje ENA nie musi posiadać wiedzy co do konkretnego miejsca pobytu takiej osoby. Jednak istotnym jest fakt, iż organ ścigania danego państwa członkowskiego nie musi udowodnić, iż sprawca ten przebywa na terytorium innego państwa członkowskiego UE. Do wydania przez odpowiedni sąd okręgowy ENA wystarczy jedynie, gdy prokurator, który wnioskuje o jego wydanie uprawdopodobni, iż osoba poszukiwana w związku z popełnieniem przestępstwa, np. posiadania znacznej ilości narkotyków, może się znajdo qwać poza Polską.

Podziel się na:
 • Facebook
 • Google Bookmarks
 • Blip
 • Blogger.com
 • Flaker
 • Gadu-Gadu Live
 • Google Buzz
 • RSS
 • StumbleUpon
 • Twitter
 • Wykop
 • Drukuj
 • Poleć
 • LinkedIn
Ten wpis został opublikowany w kategorii artykuły. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Jedna odpowiedź na „Jakie warunki muszą zostać spełnione, by został wydany Europejski Nakaz Aresztowania za osobą podejrzaną o popełnienie przestępstwa posiadania narkotyków?

 1. Mariusz Stelmaszczyk pisze:

  Drodzy Czytelnicy
  Zachęcam Was do komentowania tego artykułu oraz zadawania pytań, jakie Wam się nasuną po jego przeczytaniu. Na wszystkie pytania postaram się odpowiedzieć.
  Jednocześnie zapewniam, że szanuję Waszą prywatność. Adres e-mail z jakiego wyślecie pytanie lub komentarz do artykułu nie zostanie wyświetlony.

  Pozdrawiam
  Adwokat Mariusz Stelmaszczyk

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *


× 7 = 42

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>