Kiedy posiadanie narkotyków nie jest przestępstwem?

Posiadanie  niewielkiej ilości narkotyku na własny użytek jest co do zasady przestępstwem ściganym z urzędu skutkującym pociągnięciem posiadacza do odpowiedzialności karnej.

Od tej zasady są jednak wyjątki. Oto one:

 • posiadanie śladowej ilości narkotyku. W orzecznictwie sądów przeważa stanowisko, zgodnie z którym nie stanowi przestępstwa posiadania narkotyków z art.62ust.1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii posiadanie narkotyku w tak znikomej ilości, która nie może wywołać u człowieka skutku odurzającego. W praktyce chodzi tu o przypadki posiadania śladowej ilości narkotyków, np. osadu po marihuanie czy amfetaminie lub innym narkotyku jaki pozostał w miejscu jego przechowywania – w szklanej fifce czy torebce strunowej. Szerzej piszę o tym w artykule „Posiadanie śladowej ilości narkotyku nie jest przestępstwem.”

 • nieumyślne posiadanie narkotyku. Przestępstwo posiadania narkotyków można popełnić jedynie umyślnie. Warunkiem odpowiedzialności karnej za posiadanie narkotyku jest zatem wiedza oskarżonego o posiadaniu substancji stanowiącej narkotyk. Więcej piszę o tym w artykule „Posiadanie narkotyku jest przestępstwem umyślnym”.

 • posiadanie narkotyku przez nieletniego, a więc osobę, która w chwili czynu nie ukończyła 17 lat. Warunkiem ponoszenia odpowiedzialności karnej za popełnienie przestępstwa, w tym przestępstwa posiadania narkotyków jest ukończenie przez sprawcę w chwili czynu 17 lat. Jeżeli Policja zatrzymała na posiadaniu narkotyków nieletniego, wówczas nie poniesie on odpowiedzialności karnej za przestępstwo lecz jedynie odpowie za ten czyn w postępowaniu przed Sądem Rodzinnym na podstawie ustawy o postępowaniu w sprawie nieletnich. Za posiadanie narkotyków grozi nieletniemu wymierzenie środków wychowawczych, takich jak nadzór kuratora, umieszczenie w ośrodku wychowawczym, a w najgorszym wypadku umieszczenie w zakładzie poprawczym. Szerzej piszę o tym w artykule co grozi nieletniemu zatrzymanemu za posiadanie narkotyków?

 • posiadanie narkotyków, którego społeczna szkodliwość była znikoma. Chodzi tu o przypadki posiadania przez osobę zatrzymaną przez Policję niewielkiej ilości narkotyków na własny użytek o tak błahym charakterze, że nie powinny być uznane za przestępstwo i nie powinny pociągać za sobą odpowiedzialności karnej. Szerzej pisze o tym w artykule „Umorzenie postępowania karnego o posiadanie narkotyków z powodu znikomej społecznej szkodliwości czynu”.

We wszystkich opisanych wyżej sytuacjach nie powinno dojść do wszczęcia postępowania przygotowawczego.

Gdyby jednak dochodzenie lub śledztwo zostało wszczęte powinno zostać potem umorzone przez prowadzącego je funkcjonariusza Policji lub nadzorującego je Prokuratora.

A gdyby jednak doszło do postawienia osobie zatrzymanej zarzutu popełnienia przestępstwa, a następnie skierowania do Sądu aktu oskarżenia? – wówczas Sąd powinien umorzyć postępowanie w tej sprawie na posiedzeniu przed skierowaniem jej na rozprawę.

Może się jednak zdarzyć, że Sąd skieruję tą sprawę na rozprawę – wówczas powinna się ona zakończyć wyrokiem umarzającym postępowanie karne lub uniewinniającym oskarżonego od zarzucanego mu czynu posiadania narkotyków.

Jak zauważyłeś piszę o tym co powinno nastąpić gdy osoba zatrzymana na posiadaniu narkotyków nie popełniła przestępstwa. Doświadczenie jakie zdobyłem podczas orzekania jako Sędzia Wydziału Karnego nauczyło mnie jednak, że osoby sprawujące funkcje organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości: Prokuratorzy i Sędziwe różnią się między sobą poglądami na temat społecznej szkodliwości posiadania niewielkiej ilości narkotyków na własny użytek. Wśród moich kolegów i koleżanek sędziów byli tacy, którzy opowiadali się za karaniem każdego przypadku posiadania narkotyków, w tym również niewielki ilości na własny użytek oskarżonego. Inni, w takim przypadku byli gotowi rozważyć umorzenie postępowania karnego.

Co zatem zrobić gdy zostałeś zatrzymany na posiadaniu narkotyków, lecz w Twoim przekonaniu nie popełniłeś przestępstwa? Pisze o tym w kolejnym artykule „Umorzenie postępowania karnego w sprawie o posiadanie narkotyków”.

Podziel się na:
 • Facebook
 • Google Bookmarks
 • Blip
 • Blogger.com
 • Flaker
 • Gadu-Gadu Live
 • Google Buzz
 • RSS
 • StumbleUpon
 • Twitter
 • Wykop
 • Drukuj
 • Poleć
 • LinkedIn
Ten wpis został opublikowany w kategorii artykuły. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

13 odpowiedzi na „Kiedy posiadanie narkotyków nie jest przestępstwem?

 1. Mariusz Stelmaszczyk pisze:

  Drodzy Czytelnicy
  Zachęcam Was do komentowania tego artykułu oraz zadawania pytań, jakie Wam się nasuną po jego przeczytaniu.
  Na wszystkie pytania postaram się odpowiedzieć.
  Jednocześnie zapewniam, że szanuję Wasza prywatność. Adres e-mail z jakiego wyślecie pytanie lub komentarz do artykułu nie zostanie wyświetlony.
  Pozdrawiam
  Adwokat Mariusz Stelmaszczyk

  • Martyna pisze:

   Mam jedno pytanie u syna mojej koleżanki w policyjyjnej izbie dla nieletnich znaleziono środki odurzające.Był tam przewieziny przez policję,ponieważ był na ucieczce z MOW.Ma on ukończone 17 lat.Chciałabym dowiedzieć jakie poniesie konsekwencję,jeżeli już ma zasądzony MOW z powodu nie realizowania obowiązku szkolnego?

   • Paulina Petroniec pisze:

    Szanowna Pani, w przypadku ucieczki z MOW synowi koleżanki grozi jedna z kar, która jest przewidziana w statucie danego MOW-u. Może to być np. nagana wychowawcy grupy lub klasy, nagana Dyrektora placówki, doraźne lub okresowe wstrzymanie przepustki do domu rodzinnego czy również wnioskowanie do Sądu Rodzinnego i Nieletnich o zmianę dotychczasowego środka wychowawczego. Ze względu jednak, iż syn koleżanki w chwili popełnienia czynu zabronionego miał już ukończone 17 lat, będzie on odpowiadać karnie za czyn przez siebie popełniony na zasadach przewidzianych w ustawie karnej. Jaka odpowiedzialność karna mu grozi zależna jest od tego, jaki dokładnie zarzut został mu przedstawiony (w zależności od ilości i rodzaju posiadanego środka odurzającego). Jeśli ujawniona u syna koleżanki ilość narkotyku nie była duża, prawdopodobnie zostanie mu przedstawiony zarzut popełnienia przestępstwo posiadania narkotyków z art. 62 § 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, które zagrożone jest karą pozbawienia wolności do lat 3. Jeżeli ujawniona ilość była naprawdę niewielka, warto starać się o umorzenie postępowania karnego. Warto zatem byłoby porozmawiać z Policjantem lub Prokuratorem prowadzącym tę sprawę i wystosować wniosek o umorzenie postępowania z powołaniem się na art. 62a ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii i ze wskazaniem, iż ujawniona u syna koleżanki ilość marihuany była nieznaczna i przeznaczona jedynie na jego własny użytek. Gdyby prokuratura się nie przychyliła do tego wniosku i wysłałaby do sądu akt oskarżenia, do sądu można ponownie wysłać wniosek o umorzenie postępowania, z powołaniem się na przepis art. 17 § 1 pkt. 3 k.p.k. Gdyby sąd nie przychylił się do tego wniosku, można starać się o warunkowe umorzenie postępowania karnego na okres próby, wynoszący, w zależności od decyzji sądu (we wniosku można wnosić konkretny okres), od 1 roku do lat 3. Przy warunkowym umorzeniu postępowania syn koleżanki również zachowałby status osoby niekaranej. Należy również zauważyć, że ze względu na fakt, iż w chwili popełnienia czynu zabronionego syn koleżanki nie ukończył 21 lat, to w oczach sądu jest on osobą młodocianą. Zatem gdyby miało dojść do ewentualnego jego skazania, to należy również mieć na uwadze art. 54 k.p.k. oraz 60 k.p.k, które stanowią, że sądy wymierzając karę młodocianemu kierują się tym, żeby sprawcę wychować, w związku z czym sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary i orzec mniej surową karę.

 2. Anna B pisze:

  Dzień dobry,
  mam pytanie dotyczące nieletniego, który wpadł w niezłe tarapaty. Ma 16 lat został zatrzymany i znaleziono przy nim 1,6 grama marihuany. Chłopiec wychowuje się w rodzinie zastępczej u babci nie sprawia kłopotów wychowawczych. Co mu za to grozi? Miał marzenie pójść do szkoły wojskowej (właśnie kończy gimnazjum). Czy to co się stało będzie miało wpływ na dalszą jego edukację. Bardzo zasmuciła mnie sytuacja tego chłopca. Proszę o możliwie szybką odpowiedź.
  z góry dziękuję
  A.B

  • Witam Panią,
   Pani znajomy nie zostanie ukarany w świetle kodeksu karnego z racji swojego wieku, ale odpowie za swój czyn przed Sądem Rodzinnym. Powyższe postępowanie reguluje ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich. Z mojego doświadczenia wynika, że Sąd zastosuje wobec niego najprawdopodobniej karę upomnienia bądź odda chłopca pod nadzór kuratora. Istotne jest, aby Pani znajomy okazał przez Sądem skruchę z powodu tego, co się stało i próbował przedstawić siebie w jak najlepszym świetle. Jeżeli Sąd zdecyduje się na zastosowanie wobec niego środków wychowawczych lub leczniczych, wzmianka o tym znajdzie się w kartotece nieletnich. Powinna Pani zajrzeć w regulamin szkoły, do której wybiera się chłopiec i sprawdzić, czy znajdują się tam wymagania czystej kartoteki nieletnich. Nie sądzę jednak, żeby na etapie szkoły średniej stawiano takie wymagania. Proszę również pamiętać, że Pani znajomy nie będzie w świetle prawa osobą karaną. Adnotacja w karcie, dotycząca zastosowania przez Sąd Rodzinny środków poprawczych jest wykreślana z rejestru wraz z uzyskaniem pełnoletności. Jeżeli więc Pani znajomy myśli o wyższej szkole wojskowej, w której co do rekrutów wymagana jest niekaralność – chłopiec będzie mieć czystą kartę karną.

 3. Paweł pisze:

  Witam, mam 16 lat, parę dni temu zostałem złapany przez policję z marihuaną o ilości 0.41g Moja mama przy składaniu zeznań powiedziała że nie ma ze mną problemów wychowawczych i sprawa poszła do sądu rodzinnego, jaka kara może mi za to grozić? Dziękuje za każdą odpowiedź

  • Witaj,
   nie będziesz z racji swojego wieku odpowiadać z kodeksu karnego. Sąd rodzinny będzie kierować się przede wszystkim tym, abyś nie popełnił w przyszłości przestępstwa. Najprawdopodobniej odda Cię pod dozór rodziców bądź kuratora lub da upomnienie. Informacje o karze nie będą znajdować się w Twojej karcie karnej, która zostanie założona kiedy staniesz się pełnoletni, lecz w tzw. kartotece nieletnich.

 4. Otylia pisze:

  Dzień dobry,

  czy pominięcie przez Pana art. 62a u.p.n. (który wszedł w życie w grudniu 2011) jest tutaj celowe?

  Pozdrawiam

  • Mariusz Stelmaszczyk pisze:

   Witam, tak, umorzenie postępowania karnego na podstawie art.17 par. 1 pkt 3 k.p.k. wobec znikomego stopnia społecznej szkodliwości czynu (co sprawia, że czyn choć bezprawny nie jest przestępstwem) i umorzenie postępowania karnego na podstawie art.62 a Ustawy o przeciwdziałania narkomanii wobec niecelowości ścigania sprawcy to dwie rożne instytucje prawne i dlatego zostały omówione oddzielnie.

 5. mama pisze:

  Witam.Niedawno przyłapano mojego niespełna 15 letniego syna ze znaczna ilością marihuany prawie 15g. Był na zakupach w Czechach,tam przy granicy można kupic w prawie każdym sklepie.Złapano go zaraz po przekroczeniu granicy.Powiedział policjantom że to kupił dla siebie żeby mieć na długo.Jakie mogą być tego konsekwencje? I czy może zostać oskarżony za handel?Dodam że to jego pierwszy występek,do tej pory nie miał żadnego konfliktu z prawem.

  • Paulina Petroniec pisze:

   Szanowny Pani, jeśli Pani syn nie ukończył jeszcze 17 lat, z uwagi na wiek nie poniesie On odpowiedzialności karnej. Odpowie On za to na podstawie Ustawy postępowanie w sprawach nieletnich. W związku z tym, sprawą Pani syna zajmie się nie sąd orzekający w sprawach karnych, a sąd rodzinny, który zajmuje się sprawami czynów karalnych popełnionych prze osoby nieletnie. W art. 6 tej ustawy znajduje się katalog kar wychowawczych, które może zastosować Sąd Rodzinny. Jest to m.in. upomnienie, zobowiązanie nieletniego do określonego postępowania, a w przedmiotowej sprawie w szczególności do powstrzymania się od przebywania w określonych środowiskach lub w miejscach lub do zaniechania używania środka w celu wprowadzenia się w stan odurzenia, sąd rodzinny może również ustanowić nadzór rodziców nad dzieckiem, organizacji młodzieżowej lub kuratora, skierować dziecko do kuratorskiego ośrodka pracy z młodzieżą, orzec o umieszczeniu dziecka w instytucji lub organizacji powołanej do przygotowania zawodowego, w rodzinie zastępczej, w placówce resocjalizacyjnej albo w odpowiedniej placówce opiekuńczo-wychowawczej oraz w najbardziej dotkliwym przypadku, orzec o jego umieszczeniu w zakładzie poprawczym.

 6. Marcin pisze:

  Witam ponownie.
  Trochę niezrozumiale opisałem swój problem powyżej. Nieistotne:) Jestem już po rozprawie. Dostałem umorzenie postępowania. Sędzia okazał się bardzo wyrozumiałym człowiekiem, przyznałem się do wszystkiego, przedstawiłem sytuację taką jaka była. Jestem zadowolony i bardzo dziękuje za tę stronkę, podwójnie mi się przydała. Pozdrawiam

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *


+ 8 = 16

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>