Pojęcie nieznacznej ilości środka odurzającego w orzecznictwie sądów powszechnych

W artykule zatytułowanym umorzenie postępowania karnego za posiadanie narkotyków ze względu na znikomą społeczną szkodliwość czynu zastanawialiśmy się, jaka ilość posiadanego narkotyku jest uznawana za ilość nieznaczną. We wskazanym artykule zostało jednak wskazane, iż niestety ani ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii ani żadna inna ustawa nie wskazuje konkretnej ilości, która uznawana za ilość nieznaczną. Przy braku sprecyzowania tego terminu należy zatem szukać pomocy w orzeczeniach sądów powszechnych, które w swych wyrokach niejednokrotnie starały się dokonać wykładni pojęcia „nieznacznej ilości narkotyku”.

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 20 stycznia 2010 r., w sprawie o sygn. akt II KK 289/08

Sąd Najwyższy w niniejszym wyroku wskazał, iż na podstawie art. 62 ustawy z 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii karalny jest wprawdzie każdy wypadek posiadania środka odurzającego lub substancji psychotropowej “wbrew przepisom ustawy”, jednak warunkiem koniecznym jest, aby sprawca posiadał środek odurzający lub substancję psychotropową w ilości pozwalającej na co najmniej jednorazowe użycie, w dawce dla nich charakterystycznej, zdolnej wywołać u człowieka inny niż medyczny skutek.

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 18 kwietnia 2000 r. w sprawie o sygn. akt II A Ka 22/00

Sąd w niniejszym orzeczeniu uczynił starania do wypunktowania cech świadczących o tym, czy ilość środków odurzających jest „znaczna”, „nieznaczna”, czy „zwykła”, oceniając, iż istotne są:

 1. masa wagowa (gramy, kilogramy, tony, ilość porcji),

 2. rodzaj środka odurzającego (podział na narkotyki tzw. „twarde” i „miękkie”)

  oraz

 3. cel przeznaczenia (w celach handlowych, na potrzeby własne)

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach w sprawie II A Ka 244/11,

W wyroku tym Sąd Apelacyjny w Katowicach dokonał stwierdzenia, iż jeśli przyjąć, iż 1 g marihuany to typowa dawka, która miałaby służyć do odurzenia, to nie oznacza, iż posiadana ilość narkotyku poniżej 1 g jest ilością nieznaczną. W niniejszym wyroku określił zatem, iż sam fakt, iż posiadana ilość marihuany to mniej niż 1 g nie jest wystarczającą przesłanką do oceny, iż ujawniona ilość, to ilość nieznaczna.

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 1 marca 2006 r., w sprawie II KK 47/05,

W niniejszym wyroku Sąd Najwyższy uznał, iż miarą ,,znaczności” i „nieznaczności” posiadanego narkotyku może być ocena stosunku ilości określonych środków do potrzeb jednego człowieka uzależnionego od tych środków. Jeżeli zatem przedmiotem czynu jest taka ilość tych środków, która mogłyby zaspokoić tego rodzaju potrzeby co najmniej kilkudziesięciu uzależnionych, to należy przyjąć, że jest to ilość znaczna.

Wyrok Sądu Apelacyjnego z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie o sygn. akt II AKa 241/06

W niniejszym artykule sąd orzekający podniósł, iż art. 62 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii zabrania posiadania środków odurzających bądź substancji psychotropowych, zatem posiadania przynajmniej jednej porcji takiego środka, pozwalającej na odurzenie człowieka. Wobec powyższego sąd uznał, iż przepis ten nie ma zastosowania do sytuacji powstałej po “posiadaniu środka odurzającego”, a to – jak w tej sprawie – woreczka ze śladowymi ilościami białego proszku. Sąd uznał, iż “ilość śladowa” to nikłe resztki, pozostałości po substancji psychotropowej i nie spełniają one znamienia posiadania środka odurzającego lub substancji psychotropowej.

Podsumowując można stwierdzić, iż w orzecznictwie sądów powszechnych kształtująca się linia orzecznicza wskazuje, iż by uznać, że posiadana przez sprawcę przestępstwa narkotykowego ilość środka odurzającego lub substancji psychotropowej należy ocenić:

 1. czy posiadana ilość pozwalała na conajmniej jednorazowe użycie, zdolne wywołać u człowieka inny niż medyczny skutek,

 2. jaka dokładnie była masa wagowa (gramy, kilogramy, tony, ilość) posiadanej porcji narkotyku,

 3. rodzaj środka odurzającego (podział na narkotyki tzw. „twarde” i „miękkie”),

 4. cel przeznaczenia (w celach handlowych, na potrzeby własne),

 5. czy posiadane narkotyki to środek mający służyć do odurzenia czy jedynie pozostałości po już zażytym środku.

W jednym z wyroków sąd orzekający w sprawie o posiadanie narkotyków wskazał również, iż jeśli przyjąć, iż 1 g marihuany to dawka, która miałaby służyć do odurzenia, to nie oznacza, iż posiadana ilość narkotyku poniżej 1 g jest ilością nieznaczną.

Autorzy:

Adwokat Małgorzata Fil – Kancelaria Adwokacka przy ul. ks. bp. Władysława Bandurskiego 66 lok. 5 w Krakowie, tel. 508 149 706,

Adwokat Mariusz Stelmaszczyk – Kancelaria Adwokacka przy ul. Rymanowskiej 5 w Warszawie, tel.  697 053 659 

Podziel się na:
 • Facebook
 • Google Bookmarks
 • Blip
 • Blogger.com
 • Flaker
 • Gadu-Gadu Live
 • Google Buzz
 • RSS
 • StumbleUpon
 • Twitter
 • Wykop
 • Drukuj
 • Poleć
 • LinkedIn
Ten wpis został opublikowany w kategorii artykuły i oznaczony tagami , , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *


− 3 = 1

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>