Wiadomości, które mają znaczenie

Posiadać narkotyk

Posiadanie Narkotyku W Trakcie Jego Zażywania, Np. Marihuany W Skręcie Lub Fifce W Podczas Jej Palenia Jest Przestępstwem.

Posiadanie Narkotyku W Trakcie Jego Zażywania, Np. Marihuany W Skręcie Lub Fifce W Podczas Jej Palenia Jest Przestępstwem.

Posiadać narkotyk
Jeżeli zostałeś zatrzymany przez Policję w trakcie zażywania narkotyku, np. podczas palenia skręta z marihuaną, wówczas popełniłeś przestępstwo posiadania narkotyków z art.62 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Jeszcze do niedawna wielu sędziów uznawało, że skoro zażywanie narkotyków jest w Polsce dozwolone, to również posiadanie narkotyku podczas jego zażywania nie stanowi przestępstwa. W konsekwencji w wielu sądach zapadały w takich sprawach wyroki uniewinniające. Sytuacja ta uległa zmianie w związku z podjętą przez Sąd Najwyższy w dniu 27.01.2011r. uchwałą (I KZP 24/10), zgodnie z którą posiadaniem narkotyku stanowiącym przestępstwo z art.62 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii jest także władanie nim związane z jego użyciem lub zamiarem użycia. A zatem, jeżeli Policja zatrzy...