Wiadomości, które mają znaczenie

Używanie narkotyków

Protokół Użycia Narkotestu Jako Dowód W Sprawie Karnej O Posiadanie Narkotyków

Protokół Użycia Narkotestu Jako Dowód W Sprawie Karnej O Posiadanie Narkotyków

Używanie narkotyków
Jeżeli zostałeś zatrzymany pod zarzutem posiadania narkotyków, zachodzi duże prawdopodobieństwo, że funkcjonariusz Policji przeprowadzi wstępną weryfikację w celu zbadania, czy znaleziona u Ciebie substancja jest środkiem odurzającym. Po przeprowadzeniu tej czynności Policjant sporządza protokół. Pamiętaj, że wynik narkotestu może być jedynie podstawą do stwierdzenia, że w danej substancji najprawdopodobniej znajduje się narkotyk. Pozytywny wynik narkotestu może stać się przyczyną Twojego zatrzymania, nie można jednak na tej podstawie postawie postawić Ci zarzutu posiadania narkotyków. Pamiętaj, że badanie narkotestem jedyne uprawdopodabnia fakt posiadania przez Ciebie narkotyków, ale tego nie dowodzi. Wydanie postanowienia o przedstawieniu zarzutów, a tym bardziej wydanie wyroku skazuj...