Wiadomości, które mają znaczenie

Posiadanie Narkotyku W Trakcie Jego Zażywania, Np. Marihuany W Skręcie Lub Fifce W Podczas Jej Palenia Jest Przestępstwem.

Jeżeli zostałeś zatrzymany przez Policję w trakcie zażywania narkotyku, np. podczas palenia skręta z marihuaną, wówczas popełniłeś przestępstwo posiadania narkotyków z art.62 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.

Jeszcze do niedawna wielu sędziów uznawało, że skoro zażywanie narkotyków jest w Polsce dozwolone, to również posiadanie narkotyku podczas jego zażywania nie stanowi przestępstwa. W konsekwencji w wielu sądach zapadały w takich sprawach wyroki uniewinniające.

Sytuacja ta uległa zmianie w związku z podjętą przez Sąd Najwyższy w dniu 27.01.2011r. uchwałą (I KZP 24/10), zgodnie z którą posiadaniem narkotyku stanowiącym przestępstwo z art.62 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii jest także władanie nim związane z jego użyciem lub zamiarem użycia.

A zatem, jeżeli Policja zatrzyma Cię w trakcie zażywania narkotyku, a więc np. palenia marihuany czy tez wdychania amfetaminy, wówczas zostaniesz oskarżony o przestępstwo posiadania narkotyku – tego który pozostał jeszcze w skręcie, fifce czy na aluminiowej folii. Czy zostaniesz za to przestępstwo skazany, to zależy od ilości narkotyku jaki pozostał nie zużyty w chwili zatrzymania, np. ile jeszcze marihuany pozostało w skręcie w chwili zatrzymania.

Jeżeli zdążyłeś wypalić całego lub prawie całego skręta z marihuaną, a w chwili zatrzymania w skręcie lub w fifce pozostały resztki, ślad po zużytym narkotyku, wówczas nie popełniłeś przestępstwa. Pisze o tym więcej w artykule „posiadanie śladowej ilości narkotyku nie jest przestępstwem.”

Jeżeli w chwili zatrzymania przez Policję, w fifce, skręcie lub w aluminiowej folii pozostała część zażywanej marihuany czy amfetaminy, wówczas prawdopodobnie zostaniesz oskarżony o przestępstwo posiadania narkotyków stanowiące wypadek mniejsze wagi z art.62ust.3 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. W takiej sytuacji postępowania karne może zostać również umorzone z uwagi na znikomość społecznej szkodliwości tego czynu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.